Tag

Jeleniowaty

Browsing

Wieża widokowa na Jeleniowatym

Położenie grzbietu Jeleniowatego w Bieszczadach - Google Maps
Bieszczady i grzbiet Jeleniowatego na Google Maps

W Nadleśnictwie Stuposiany, jednym z najmniejszych w Polsce, położonym w Bieszczadach. Funkcjonuje, bo mu na to pozwala tzw. Fundusz Leśny*. To tu jest kraniec Polski. Południowo – wschodni kraniec. – Nie licząc Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
Nadleśnictwo Stuposiany jest od lat pod naporem wairactwa ekologistycznego. Podobnie jak całe Bieszczady czy obszar pogórza zajmowany przez Nadleśnictwo Bircza czy też Nadleśnictwa Krasiczyn. „Obrońcy natury” widzą postęp nie w budowaniu, lecz rozkładzie. O dobrostanie ma stanowić masa leśnego truchła**.
Ponieważ Lasy Państwowe są organizacją ubezwłasnowolnioną Ustawą o lasach oraz zapakowaną w strukturę Ministerstwa Środowiska, więc powolny i systematyczny wysiłek państwa jest nakierowany na osłabienie i powolną likwidację kolejnej gałęzi gospodarczej Polski – leśnictwa. Innymi słowy działalność państwa ma cele zbieżne z postulatami organizacji ekologistycznego wairactwa. Choć mało kto w to wierzy, to jednak efekty, które obserwujemy to potwierdzają.
Przypomnieć trzeba, że ten bieszczadzki rozkład zaczął się od likwidacji dwóch dużych ośrodków przemysłu drzewnego usytuowanych w Bieszczadach. Ulokowane tu były ze względu na potencjał surowcowy regionu – niemal najwyższą lesistość w kraju. Trudne warunki pracy i związane z tym koszty wskazywały racjonalnie na konieczność ich redukcji przez zlokalizowanie bazy przemysłowej na miejscu – tu gdzie jest baza surowcowa (podobna rzecz działa się w Puszczy Białowieskiej). Zakłady drzewne: ***Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Ustianowa oraz ****Bieszczadzkie Zakłady Przemysłu Drzewnego w Rzepedzi były stworzone w celu obniżenia kosztów produkcji oraz podniesienia rentowności. Skończyło się jak zaplanowano, w czasie magdalenkowej rabacji.
Dziś.
W tych pięknych okolicznościach przyrody RDLP Krosno wraz z przewodnią siłą partii, związków i DGLP nie tylko marnotrawi ogromne środki, ale nie tworzy gospodarstwa i rentowności. Bo przecież 1„…nigdzie nie zapisano rentowności gospodarstwa leśnego”. Unurzane w systemie Funduszu Leśnego. Ten Fundusz daje możliwość wyasygnowania środków w inwestycję w wieżę widokową nad Mucznym, na grzbiecie Jeleniowatego, ale nie zrealizuje w Nadleśnictwie Stuposiany produkcji, np.: strużki wędzarniczej czy też wypału węgla na potrzeby choćby turystów, nie mówiąc o giętych „thonetach”. Nie opłaca się. I nie zgodne z misją …
Nie jest zgodne z pryncypiami i racją stanu, którym jest – jak napisałem – rozkład i rozpad. I truchło, które jest ważne dla złotoustej *****noblistki,

Olga Tokarczuk ulubiła sobie truchło
Tylko produkcja truchła ucieszy noblistkę i może zbawić naturę

szczególnie w oddziale 219a, położonym na zboczach przeciwległego (do Jeleniowatego) pasma Bukowego Berda, najbliższemu mojemu sercu. Z

Widok z okien ostatnich zabudowa na grzbiet Bukowego Berda - 1990 rok
Bukowe Berdo i autor – widok z okna ostatniego budynku w Mucznym – 1990 rok

pewnością jest to jednak ukłon dla noblistki – wieża na Jeleniowatym to doskonały punkt widokowy na zbocze Bukowego Berda i tym samym na oddział 219a. Czy to zaproszenie dla Olgi Tokarczuk?

Strona aktualności Nadleśnictwa Stuposiany
Nadleśnictwo informuje o otwarciu nowej atrakcji

W Bieszczadach, gdzie punktów widokowych jest mnóstwo, jak we wszystkich górskich i podgórskich nadleśnictwach, stawiane są wieże widokowe. Natomiast szlaki turystyczne zarastają. Co najwyżej odświeżane będą szlaki na wieże widokowe.
Chodziłem po górach i jeśli tylko podołam i będę miał możność, nadal będę to robił. Wraz z małymi dziećmi zdobyliśmy Koronę Gór Polski. Wędrując szlakami nigdzie nie spotkałem dbałości o tworzenie wizur, o ich kształtowanie czy opisywanie, czynione staraniem LP.
Wysiłek i koszt kilku godzin czy dni w roku na kształtowanie wizur widokowych, i tworzenie nowych nie jest możliwy do zrealizowania. A ta prosta czynność, nie pochłaniająca ogromnych kosztów, może być elementem wzmacniania wizerunku LP. Może właśnie dlatego nie jest to czynione? Może nie wymagałoby to uzyskiwania opinii środowiskowych, czyli zwyczajnej łapówy ekologistycznym organizacjom, jak liszaj oplatających kraj.
Rozmawiałem na ten temat z wieloma nadleśniczymi i żaden z nich nie widział problemu z budowaniem wież widokowych. Także żaden z nich nie widział potrzeby by zająć się tak prostą kwestią, jaką jest kształtowanie wizur widokowych, a nawet fundowanie tablic opisujących szczegóły udostępnianych widoków. Ograniczenie decyzyjności i upośledzenie gospodarza to efekt funkcjonowania bizantyjskiego centralizmu w strukturach dzisiejszych LP i państwa polskiego, szczególnie w systemie aktualnej Ustawy o lasach.
Z całą pewnością nie służy to państwu i Polakom.
Jestem przekonany, że ma jednak swoich zwycięzców. A więc służy właśnie im.

Ile kosztowało badanie środowiskowe pod postawienie wieży widokowej w miejscu istniejącego do połowy lat dziewięćdziesiątych przekaźnika radiowo-telewizyjnego, będącego swoistą pamiątką po czasach ******płk. Kazimierza Doskoczyńskiego i Ośrodka W3 URM? A jaki był pełny koszt tej „jeleniej wieży”?
Oczywiście koszt samej wieży nie jest kosztem znaczącym dla tak dużej organizacji jaką jest Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych, Ministerstwo Środowiska czy w końcu państwo. To w gruncie drobnostka i błahostka…

 

Źródła i linki
Wieża na Jeleniowatym udostępniona – Aktualności Nadleśnictwa Stuposiany – https://stuposiany.krosno.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/wieza-na-jeleniowatym-udostepniona

*Fundusz Leśny – „Fundusz tworzony w Lasach Państwowych, którego dochodami są m.in.: odpis podstawowy obciążający koszty nadleśnictwa, kary i opłaty związane z wyłączeniem z produkcji gruntów leśnych oraz należności wynikające z odszkodowań za szkody powstałe w wyniku oddziaływania gazów i pyłów przemysłowych, i z tytułu przedwczesnego wyrębu drzewostanów; podstawowym zadaniem funduszu leśnego jest wyrównywanie niedoborów w nadleśnictwach, niedoborów powstających przy realizacji zadań gospodarki leśnej z tytułu zróżnicowanych przyrodniczo-ekonomicznych warunków gospodarowania; wykorzystywany też jest na wspólne przedsięwzięcia jednostek organizacyjnych Lasów Państwowych – badania naukowe, tworzenie infrastruktury, sporządzanie planów urządzenia lasu.” (tyle na oficjalnie na stronie LP). – Powstał w celu zdobycia środków na prace związane z walką o przetrwanie lasów w Sudetach w latach 70-tych XX i … trwa do dziś. To dodatkowy element ubezwłasnowolnienia nadleśnictw.
** Samorództwo czy różnorodność? A może tylko abiogeneza
*** Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego Ustianowa –  http://napogorzu.blogspot.com/2016/05/ppd-ustjanowa-albo-zemsta-puszczy.html
**** Bieszczadzkie Zakłady Przemysłu Drzewnego w Rzepedzi –  http://www.twojebieszczady.net/rzepedz.php
***** Olga Tokarczuk apeluje do lasów o zatrzymanie wycinki  – http://lesko24.pl/olga-tokarczuk-apeluje-do-lasow-panstwowych-o-zatrzymanie-wycinki-w-bieszczadach-00e8po-2451.html
****** Muczne i historia Ośrodka URM W3 –  https://pl.wikipedia.org/wiki/Muczne

1 Na czym polega las – emocjonalny wykład Jana Kosiorowskiego (Dyrektora RDLP Kraków)
2 Dywersja czy tylko głupota DGLP

katalog thonet – https://www.urzadzamy.pl/galeria/meble-thonetowskie-kultowe-meble-giete-jak-to-sie-zaczeo/gg-jZbM-ugMe-fyhH/gp-MUzj-PdRY-x3aQ